Welkom

Rekenen is geen wiskunde. Rekenen is geen economie. Rekenen is een vakgebied dat op zichzelf staat en van grote waarde is in onze maatschappij. Daarom is rekenonderwijs geïntegreerd in het basisonderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) en hoger beroepsonderwijs (HBO).
Het rekenen heeft wel raakvlakken met andere vakken. Daarom is voor het effectief geven van rekenonderwijs een methode aanschaffen niet voldoende. Het is essentieel rekendocenten op te leiden die goed met verschillende methoden uit de voeten kunnen, maar vooral boven de methode staan.

 

Naast de einddoelen is het ook belangrijk inzicht te krijgen in de tussendoelen op het gebied van rekenen. Het kunnen omgaan met verschillende startniveaus van leerlingen of studenten speelt hierbij een essentiële rol. Op deze manier kan er gehoor gegeven worden aan de vraag naar goed rekenonderwijs. Rekendocenten heb je nodig, ook in het MBO en VO, omdat rekenen een onderdeel is van de kwalificatiedossiers van alle opleidingen van het ROC en in het VO. 

Omdat de vraag naar goede rekendocenten op het MBO en VO nu groter is dan ooit, biedt Rekenen op Rekenen trainingen aan voor rekendocenten die in het MBO en VO werken en die hun didactische rekenvaardigheden willen verbeteren. Rekenen op Rekenen biedt interessante en waardevolle trainingen aan die docenten kennis laten maken met het echte rekenen en het beste uit zichtzelf laten halen!

 

Meer informatie of vragen? Mail naar info@rekenenoprekenen.nl.

 

 

© 2011-2021 Rekenen Op Rekenen - Disclaimer - Contact